Etlik Piliç Nedir?

Broiler tavuğu da denilen etlik piliç, özellikle et üretimi için yetiştirilen herhangi bir tavuk aslında. Genotipler hızlı gelişen etlik piliçler olarak tanımlanıyor...

Broiler Tavuk yetiştiriciliğinde uyulması gereken bir takvim ve bir program bulunuyor. Tesisler, elde ettikleri civcivleri etlik piliç olarak yetiştirebiliyorlar.

İki farklı etlik piliç yetiştiriciliği bulunuyor.

  1. Kümeslerde

  2. Serbest Gezinmeli ve Organik Sistemde

KÜMESLERDE

Etlik piliç olacak civcivler bir cinsiyet ayrımından geçerek özel olarak gelişimlerine uygun kümeslere aktarılıyorlar. Etlik olarak çıkan civcivler standartlara ve programa uyacak şekilde 45 gün besleniyor.
Etlik piliç üretiminde üretim masraflarının %65 veya daha fazlasını yem giderleri oluşturur. Bu nedenle üretimin sürdürülebilirliği için uygun yem seçimine, yem kalitesinin korunmasına, yemleme ve yemlik yönetimine önem verilir.
45 günlük süre boyunca ısı, ışık, havalandırma ve nem etmenlerine bağlı olarak yetiştiriliyorlar ve 45 günün sonunda gerekli kontroller yapılarak kesime gönderiliyorlar, kesim sonrasında da tüketim için dağıtıma çıkıyorlar.
Etlik piliç yetiştiriciliğinde beklenen performansın elde edilebilmesi için kullanılacak suyun taze ve temiz olması gerekiyor. Su, normal içme suyu olmalı, mineral kapsamı ve herhangi bir kirlenme problemi olup olmadığı analizlerle kontrol edilmelidir.

Broiler Tavuk Yetiştiriciliğinde, zehirli gazların atılabilmesi ve kümesin temiz tutulabilmesi adına piliçlerin yeterli oranda oksijen alacakları şekilde bir havalandırma veriliyor. Kümes içerisinde bulunan ışık ve nem dengesi de piliçlerin gelişiminde önemli bir rolu bulunuyor. Çünkü kuru bir iklim oluşması gerekiyor.

SERBEST GEZİNMELİ VE ORGANİK SİSTEMDE

Sabit barınak kullanılan işletmelerde; iç alanda her 10 hayvan ya da 21 kg canlı ağırlık için 1 m2 alan temin edilmesi gerekiyor. Gezinme alanında her hayvan için 4 m2 alanının sağlanması gerekiyor. Taşınabilir barınak kullanılan işletmelerde ise; iç alanda her 16 hayvan yada 30 kg canlı ağırlık için 1 m2 alan temin edilmesi gerekiyor. Gezinme alanında her hayvan için 2.5m2 alanın sağlanması gerekiyor. Bu barınakların toplam kullanılabilir alanı kurallara göre 1600 m2’yi aşmıyor. Her barınakta bulundurulabilecek broyler sayısı ise en çok 4800 olarak belirlenmiş. Etlik piliçlere uygulanacak geçiş süresi, 3 günlük yaştan küçük olmak kaydıyla 70 gün. Kesim yaşı ise en az 81 gün olmak zorunda.

Etlik piliçlerde üzerinde durulan performans özellikleri:

• Canlı ağırlık
• Yem tüketimi
• Yemden yararlanma oranı
• Yaşama gücü
• Kesim randımanı