Tavuk Eti Satın Alma Alışkanlıkları

Ülkemizde tavuk eti tüketimi bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor ama satın alma alışkanlıklarında benzerlikler var. Peki Türkiye’de tavuk eti satın alma alışkanlıkları neler, oranlar nasıl? Hadi birlikte bakalım...

Araştırma bulgularına göre tavuk eti tüketimi bölgeden bölgeye değişiklik göstermekte, doğu ve güneydoğu bölgelerindeki tüketim miktarları batı ve iç bölgelere göre düşük düzeyde kalmaktadır. Benzer şekilde kırsal alanlarda yaşayan tüketiciler de kentsel alanda yaşayan tüketicilerden daha az tavuk eti tüketmektedir. Bu iki sonuç bir arada değerlendirildiğinde gelir düzeyi, iklim, kültür ve coğrafi faktörlerin tavuk eti tüketim miktarları üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Kişilerin medeni durumları ile tavuk tüketim miktarları arasında görülen ve istatistiki olarak anlamlı bulunan farklılık ise esas olarak kişilerin yaşam tarzlarındaki sorumluluk ve görevleri ile ilişkilendirilebilmektedir. Evli kişilerin üketim miktarları bekarlarınkinden daha yüksek bulunmuştur. Tavuk eti ister bütün isterse parça olsun, en sık haftada bir kez alınmaktadır. Tavuk eti satın alınırken en fazla marketler tercih edilmekte (%76), buna karşılık kasaplar da hala önemini korumaktadır (%20). Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında ve perakende sektörde yaşanan değişmeler dikkate alındığında marketler leyhine bir gelişme görülmektedir. Yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre tavuk ve tavuk ürünleri satın alımında tüketicilerin en fazla üzerinde durdukları konunun “güven” olduğu ortaya konmuştur. Yapılan görüşmelerde tüketicilere satın alma yerini tercih etme nedenleri sorulduğunda marketler için en fazla verilen yanıt “kolaylık” ve “alışkanlık” olurken, kasaplar için en fazla verilen yanıt “güven” ve “alışkanlık” olmuştur. Satın alma yeri dışında marka tercihi sorulduğunda ise tartışmasız ilk sırada gelen faktör yine “güven” olmuştur. Yapılan çalışma markanın ve markanın tüketicide yarattığı güven duygusunun ürün seçiminde önemli bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bütün Tavuk 
Türkiye’de bütün tavuk alım sıklığına bakıldığında en sık haftada bir (%50), ayda bir (%16) ve 15 günde bir (%7) olduğu tespit edilmiştir. Tek seferde alınan miktar her alım sıklığı için 1,5 kg ile 1,8 kg arasında değişmektedir. Bütün tavuğun en fazla alındığı yerler %76,87 ile marketler, %19 ile kasaplar ve %1,50 ile et ve süt ürünü satan dükkanlardır. Hanelerin bütün tavuk için marka tercih edip etmedikleri sorulduğunda %65’i markaya önem 88 verdiklerini belirtmişlerdir. Hanelerin %31,17’si bütün tavuk alırken marka seçimlerinde en fazla güvenilirliğe dikkat etmektedir. Kalite, lezzet ve tazelik güvenden sonra gelen faktörlerdir. Fiyatın marka tercihinde önemli olduğunu belirten hanelerin oranı sadece %3.24’dür. 

Parça Tavuk
Türkiye’de alım sıklığı en fazla haftada bir (%49,30) olarak gerçekleşmektedir. Bunu %23,65’lik oran ile ayda bir ve %11,13’lük oran ile 15 günde bir izlemektedir. Doğal olarak satın alma sıklığı uzadıkça tek seferde satın alınan miktar da artmaktadır. Haftada bir alışveriş yapan haneler tek seferde ortalama 0,83 kg, ayda bir parça tavuk alan haneler ortalama 1,09 kg, 15 günde bir satın alan haneler ise ortalama 0,97 kg parça tavuk almaktadır. Genel ortalama ise tek seferde 1,02 kg’dır. Parça tavuğun satın alım yerine bakıldığında marketler %74,64 oranı ile ilk sırada gelmektedir. Marketleri %20,51 oranı ile kasaplar ve %2,71’lik oranı ile tavuk ürünleri satan dükkanlar izlemektedir. Semt pazarları, şarküteriler ve fabrika satış mağazaları da diğer alım yerleri arasında olmakla beraber oranları düşüktür. Gıda alışverişleri için tercih edilen yerin genellikle gıda güvenliği bilincini ve beklentisini ifade ettiği düşünülmektedir. Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre marketten alışveriş yapanların daha yüksek eğitim ve gelir düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir. Aynı çalışmada tüketicilerin gıda güvenliğine diğer faktörlerden daha fazla önem verdikleri belirtilmiştir. Hanelerin %22,76’sı tercih etmiş oldukları markayı kaliteli olduğunu düşündükleri için aldıklarını ifade etmişlerdir. Lezzet ve tazelik %18,70 ve %9,21’lik oranları ile sonraki sıralarda gelen faktörlerdir. Fiyatın ise %4,61 gibi düşük bir oranla 7. Sırada geldiği görülmektedir. Hanelerin işlenmiş tavuk ürünü tüketim oranlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Tavuk satın alan hanelerin sadece %5,21’i işlenmiş tavuk ürünü almaktadır. 

Kaynak
Dergipark