Gurk Tavuk Nedir?

İnsanlar gibi tavukların da bir hayat döngüleri var ve bu döngülerin de bazı isimleri var. Bunlardan biri gurk tavuk terimi. Peki gurk tavuk nedir? Gurk tavuk nasıl anlaşılır? Her tavuk gurk olur mu? Hadi birlikte bakalım... 

Tavuklar hayatlarına döllenmiş yumurta içindeki bir cenin olarak başlarlar. Doğduklarında onlara artık civciv deriz. Civcivler basit tüylerinin yerini renkli tüylerine tamamen bıraktıklarında ve biraz irileştiklerinde artık onlara ferik deriz. Daha da büyüdüklerinde ama henüz yumurtlamaya başlamadıklarında ise onlara piliç ya da yarka deriz. İlk yumurtladıkları küçük yumurtaya kılavuz yumurta denir ve bundan sonra artık onlara tavuk deriz. İşte tam bu kılavuz yumurtadan sonraki ilk 2 aydan sonra artık tavuklarınız gurk olmaya uygundur. Bir tavuğun gurk olması demek, onun artık anne olmak istemesi, bunun için kuluçkaya yatarak civciv çıkarma niyetinde olması ve onu diğer tavuklardan ayıran bazı değişimler yaşıyor olması demektir. Yani kısaca kuluçkaya yatmaya hazır olan tavuklar için gurk tavuk kelimesi kullanılmaktadır. Tavuklar üremek için biriktirdikleri yumurtaların üzerine yatarak 21 gün süren kuluçka dönemine girerler. Bu döneme giren tavuklara halk arasında gurk tavuk denilmektedir.


Her Tavuk Gurk Olur mu?

Tavuk ırkları içerisinde gurk olmaya yatkın olan ırklar olduğu gibi yatkın olmayan ırklar da vardır. Gurk olmayan tavuklar genellikle yumurta tavuklarıdır.  Bunun nedeni ise; yılın büyük bir bölümünde yumurta yapmaya devam eden ırkların gurk düşerek yumurtlamayı kesememeleridir. Gurk olmaya yatkın olan tavuk ırkları ise; gurk yatarak civciv çıkartmaya niyetli olan süs tavuklarıdır. Yıllık yumurta sayısı zaten düşük olan süs tavukların yılın belirli bölümlerinde yumurtlamayı keserek gurk yatabilirler. Gurk olan tavuk cinsleri kapsamında en sık değerlendirilen diğer ırklar ise; Brahma, Dev Cochin, Wyandotte ve Hint tavuklarıdır.

Gurk Tavuk Nasıl Anlaşılır?


Gurk tavuk için deyim yerindeyse ben buradayım diye en belirleyici ifade; “gurk gurk” ses tonunda bağırması ve tüylerinin kabarık bir hal almasıdır. Çünkü artık sadece “gurk, gurk” sesini çıkaracaktır. Buna ek olarak; gurk olan tavukların yanlarına horozları kati bir şekilde yaklaştırmadıklarını da belirtmek gerekir. Elbette tüm gurk tavuklar kendini bu şekilde belli etmez.Örneğin; Brahma tavuk ırkına mensup tavuklar gurk olduğunda doğrudan yumurtalarını biriktirdiği yerde kuluçkaya yatmaya başlar fakat Wyandotte tavuk ırkı ilk bir hafta içerisinde dönem dönem kalkarak kümes ve çevresinden kısa süreli gezintiler yapar. Gurk olan tavuğun diğer tavuklar içerisinde çabuk bir şekilde fark edilebileceğini ve çoğu zaman kuluçkaya yatmasının öncesinde follukta uzun süre vakit geçirdiğini ifade etmek gerekir. Gurklar, gurk olduktan sonra yumurtlamayı keserler. Civcivleri çıktıktan sonra ise tekrar yumurtlamaya başlarlar. Yumurtlamaya başladıktan bir süre sonra da civcivlerini terk ederler. Tavukların kuluçka dönemlerinin çoğu zaman sonbaharın sonlarında başladığını ve ilkbaharda ilk civcivlerini çıkarttıklarını belirtmek gerekir.* Bir tavuk gurk olduğunda yumurta aramaya başlar. Bulduğu en büyük yumurta grubunun üstüne yatar. Gurk tavukları yuvalarını asla terk etmek istemezler.


* Follukta yatarken ona yaklaşırsanız tüylerini kabartarak sinirli sesler çıkarır. Elinizi ona ya da özellikle altındaki yumurtalara uzatırsanız sizi ısıracaktır.


* Yem atıldığında ilgisiz davranır. Suya da ilgisizleşir. Yattığı yerden kalkmayacaktır. Çok ender zamanlarda yem ve su için kalkıp yürürler. Bu küçük gezintileri sırasında da kanatlarını aşağı sarkıtıp, tüy topu gibi kabarıp, diğer tavuklara karşı tahammülsüz ve saldırgan davranacaktır.


* Yattığında altta kalan tüyleri azalır ve derisi ortaya çıkar.
* Yuvalarında 8-10 adet yumurta olduğu zaman yumurtlamayı keserler ve onları ısıtmak için beklemeye geçerler.


* Çok ender dışkı yaparlar ve normal tavuklardan daha kötü kokar.
* Diğer tavuklara göre vücut ısıları çok daha yüksek olur. Bunu tetikleyen bir takım hormonsal değişiklikler yaşanır. Örneğin; vücut ısısını yumurtalara daha iyi iletebilmek için alttaki tüylerini yolarak dökecektir. Tüm bu hormonsal değişimler onu çok daha saldırgan, tahammülsüz ve korumacı yapar.

Tavuk Neden Gurk Olur?

Öncelikli olarak tavukların yavrulamak amacıyla yumurta ürettiğini, bu nedenle de kendini korunaklı hissetmediği bir ortamda yumurta yapmayacağını belirtmek gerekir. Dolayısıyla bu durum tavuklarda yumurta verimi ile de doğrudan ilgilidir. Çoğu zaman tavuk besicilerinin gerek yanlış folluk yeri seçimi, gerekse de kümeslerin korunaklı bir yapıya sahip olmaması tavukların yumurtalarını beslendikleri çevrede belirledikleri korunaklı bir noktaya biriktirmelerine sebep olur. Gurk bir tavuk diğer tavuklardan daha agresif bir haldedir. Tüm bunlara bakıldığında; temelde tavuğun kendini güvende hissetmemesine dayandığının altını kalın çizgilerle çizmek gerekir. Çünkü tavukların yumurta yapmaktaki amacı nesillerinin devam ettirilmesi olduğu için tavuklar kendilerini güvende hissetmedikleri bir ortamda yumurtlamayacak, yumurtlasa dahi kuluçkaya yatarak civciv çıkartmayacaktır.

Tavuk Gurk Olursa Ne Yapmalı?

* Tavuğu diğerlerin ayırmalı ve izole edilmedir.
* Gurk tavuk için en az 1,5-2,0 metre karelik bir kuluçka alanı yapılmadır.
* Folluk hazırlanmalı ve yumurtalar işaretlenmelidir.
* Tavuk bulunduğu folluktan alınarak hazırlanan kuluçka alanına yatırılmadır.

* Günde bir defa, başka tavuğun olmadığı, kabartılmış toprak tabanlı, yem ve su bulunan bir açık alana, açık havaya çıkarılmadır.

* Bu süreç 21 gün yani civcivler çıkana kadar tekrar ettirilmedir.

Tavuk Nasıl Gurk Yapılır?

• Kümesin daima hijyen kurallarına uygun olması.
• Salma olarak beslenen tavukların hava karardığında kesinlikle kümes içerisinde tünemesi yani kümese alıştırılması.
• Yine salma olarak beslenen tavukların zaman zaman kümes içerisinde yemlenmesi.
• Follukların, kümesin karanlık noktalarına yerleştirilmesi ve derinliği olan bir yapıya sahip olması.