Tavuklar Ne Yer?

Tavukların beslenmesi hem yumurtanın hem de tavuk etinin kalitesi bakımından çok büyük önem arz eder. Tavukçulukta başarı, genetik özelliklerin yanı sıra iyi bir bakım ve besleme ile mümkündür.

Otçul bir hayvan olan tavuk, ottan yeterli besini alamaz ve bunun için ayrıca tahılla da beslenirler. Tavuk yeminin %50'den fazlasını arpa, buğday, mısır gibi dane yemler, geri kalan kısmını ise soya küspesi, pamuk tohumu küspesi, yonca unu, balık unu, et-kemik unları gibi proteinli besin maddeleri oluşturur. Yemdeki enerji-protein dengesi çok önemlidir. Bunun yanı sıra ince yeme oranla pelet ve granül yemi daha çok severler. Bir tavuk günde yaklaşık olarak 110-130 gram yem tüketir. Fakat bu miktar tavuğun yaşına, cinsine, yemlik sistemine, yem kalitesine ve kümes şartlarına bağlı olarak farklılık gösterir.

Yumurta tavuğu civcivi yemi ve etlik civciv yemi birbirinden farklıdır. Yumurtacı civcivlere ilk 6 haftalık dönemde yumurtalık civciv yemi, 6-12 hafta arası piliç büyütme yemi, yumurtlama başladıktan sonra da yumurta tavuğu yemi verilir. Etlik civcivlerde ise besin madde gereksinmeleri yaşa bağlı olarak değişir. ilk 6 haftalık dönemde etlik civciv yemi, sonrasında kesime kadar etlik piliç yemi verilir. İstenilen kesim ağırlığa veya kesim yaşına ulaşan etlik piliçler, kesim öncesi yaklaşık 12 saat süreyle aç bırakılırlar. Dönemsel yem değişikliklerinde piliçler strese girebileceği için bir hafta boyunca eski yemle yeni yem karıştırılarak ve her gün eski yemin miktarı azaltılarak verilir. Yeni doğmuş bir civciv için, vücut ısısını düzenlemesi ve serinletmesi açısından, su çok önemlidir. Civciv doğduktan hemen sonra su verilir. Suları her zaman temiz ve tazedir.

Yumurtlama kümeslerine alınan piliçlere yumurta tavuğu yemi verilir. Bu tavuklarda özellikle yumurta kabuğunun oluşabilmesi için yeterli miktarda kalsiyuma ve ek vitaminlere ihtiyaç vardır. Eti için beslenen tavukların hızlı bir şekilde büyüyebilmesi için ise, besleyici değeri daha yüksek olan yoğunlaştırılmış yemler kullanılır.

Ayrıca GDO’lu yemler hayvan beslenmesinde kullanılır mı? Sağlığa zararlı mı? Sorularının yanıtlarını da şu şekilde açıklayalım:

GDO’lu yem kullanımının sağlığı herhangi bir şekilde olumsuz yönde etkilemediği günümüze değin çeşitli hayvan türleri üzerinde yapılan 280’in üzerindeki bilimsel araştırma ile ortaya konulmuştur. GDO yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen et, süt ve yumurta gibi hayvansal ürünlere, bugüne kadar yapılmış hiçbir çalışmada DNA ve parçacıklarının geçişinin olmadığı da bir diğer önemli sonuçtur. Avrupa Birliği mevcut yasal düzenlemeleri doğrultusunda bu ürünlerden pek çoğunu onaylamış ve hayvan yemi olarak kullanımına ve ithalatına izin vermiştir. Sonuç olarak ülkemizde mevcut biyogüvenlik kanununa uygun olarak ithalatı yapılıp, yem olarak kullanılan soya, mısır gibi GM maddeleri tavukların tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmadığı gibi, bu tavuklardan üretilen piliç eti de insan sağlığı açısından herhangi bir risk ve tehlike oluşturma potansiyeline sahip değildir. Yani ülkemizde kullanımına izin verilen yem katkılarına ilişkin yönetmelik; Avrupa Birliği'nde uygulanan yönetmeliğin tamamen aynısı.