Tavuklarda Solunum, Dolaşım, Boşaltım ve Sinir Sistemi

Kanatlı hayvanların solunum, dolaşım, boşaltım ve sinir Sistemi sistemi memelilerden farklıdır. Örneğin; kalp, kanatlılarda memelilere nazaran oransal olarak daha büyüktür ve kalp atışları da diğer hayvanlara göre daha yüksektir. İşte tavukların diğer hayvanlara göre farklı sistemleri...

Vücutta, metabolizma sonucu oluşan artık ürünlerin atılmasını sağlayan boşaltım sistemi, sindirim sistemi ile yakından ilişkilidir. Su ve metabolik artıkların boşaltımı büyük ölçüde böbreklerle olur. Kanatlılarda boşaltım sistemi, bir çift böbrek ve her böbrekten çıkan idrarı kloaka taşıyan üreterlerden ibarettir. Kanatlılarda böbrekler nisbi olarak büyük, uzamış karın boşluğunun üstünde, yumurtalığın alt kısmında ve sırta yapışık olarak bulunur. Böbrekler vücudun asit-baz dengesinin düzenlenmesinde ve vücut sıvısındaki ozmotik dengenin devam ettirilmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Kanatlılarda idrar kesesi bulunmaz. Bu nedenle memelilerdeki gibi idrar sıvı olarak dışarı atılamamaktadır. 

Solunum Sistemi

Tavuklarda solunum sistemi; burun delikleri, burun boşlukları, gırtlak, nefes borusu, ses kutusu, bronşlar, akciğerler, hava keseleri ve içi hava dolu bazı kemiklerden oluşur. Kanatlılarda solunum sisteminin fonksiyonu sadece kandaki oksijen ve karbondioksit değişimi olmayıp aynı zamanda hava keseleri yoluyla akciğerlerin buharlaşma yüzeyini artırarak daha fazla suyun buharlaşmasını sağlamaktır. Böylece vücuttan fazla ısının atılması temin edilir.

Dolaşım Sistemi

Dolaşım sistemi, kan, kalp, atar ve toplar damarlar  ve kapilerler gibi beş ana bölüm altında incelenir. Ayrıca karın boşluğunda ve taşlığın yakınında bulunan dalakta alyuvarlar ve akyuvarların yapılabildiği ve alyuvarlar için bir rezerv olarak rol oynayabildiğinden kan dolaşım sistemi ile ilgilidir. Kan miktarı 1-2 haftalık civcivlerde vücut ağırlığının %8'ini oluştururken, bu oran ergin tavuklarda %6 kadardır. Kanın %75i su ve %25i kuru maddedir. Kanatlılarda kalp, yüksek derecedeki solunum ihtiyacı ile yakından ilişkilidir. Kalp, kanatlılarda memelilere nazaran oransal olarak daha büyüktür. Kalp atışları da diğer hayvanlara göre daha yüksektir ve birim zamanda pompalanan kan fazladır. Civcivlerde kalp atış hızı dakikada 400-500 iken tavuklarda 250-300 kadardır. 

Sinir Sistemi

Sinir sistemi vücut fonksiyonlarını kontrol altında tutan bir sistemdir. Sinir sisteminin esası sinir hücreleri ve bunların fonksiyonlarına dayanır. Bu hücreler beyin, omurilik ve vücudun değişik bölgelerine dağılmış ve ganglia (sinir düğümü) olarak adlandırılan sinirlerde bulunurlar. Anatomik yapı olarak sinir sistemi tavuklarda iki gruba ayrılır. Somatik ve otonom sistem adı verilen bu sistemler, vücudun duyusal olan veya olmayan bütün fonksiyonlarını kontrol ederler.