Tavukların Biyolojik Yapısı

Tavuklar evcilleştirildikten sonra uzun yıllar canlı ağırlıkları, renk ve yumurta verimleri yönünde değerlendirilmiş, dünyadaki evcil kanatlıların en fazla sayıda olanıdır. Peki biyolojik yapıları nasıl?

Tavuklar anatomik yapıları itibarıyla uçmaya elverişli omurgalı hayvanlardır. Sıcak kanlı, yüksek metabolizma hızına sahiptirler. Kalp atış hızı oldukça yüksektir ve bazen dakikadaki atış sayısı 300’ü geçebilir. Vücut sıcaklığı oldukça yüksek ve değişkenlik göstererek 40.6-41.7°C’ler arasında seyreder.

Kanatlar

Uçma, vücudu koruma, vücut sıcaklığını dengeleme ve civcivleri olumsuz ortamlardan koruma gibi ana görevleri vardır. Üç farklı tüy; uçtan itibaren tek sıra halinde dizilmiş 10 adet Primer tüyden, bunları takip eden 10-14 adet Sekonder tüyden ve bu tüylerin dip kısmından gövdeye doğru iki sıra halinde uzanan ve daha kısa yapıda olan Örtü tüyleri bulunur.

Ayak ve Bacaklar

Tavuklarda ayak ve bacaklar pulcuklarla kaplı olup beyazdan siyaha kadar değişen bir renklilik görülür. Çoğu tavuklar 4 parmaklı, az sayıda ırk 5 parmaklıdır. Horozlarda ise mahmuz olarak adlandırılan bir yardımcı organ bulunur. Bu 5. parmak gibi görünür, dövüş ve çiftleşme esnasında kullanılır. 

Deri

Kanatlılarda derinin önemli bir özelliği ter bezleri ile yağ bezlerinin olmayışıdır. Kuyrukta bulunan yağ bezi (preen), derinin tek salgı bezidir. Tavuk, gagası ile bu bezden salgılanan yağlı bir maddeyi tüylerine sürerek yayar. Bu madde ile yağlanan tüyler  vücut ısısının muhafazasında rol oynar. Tavukta ter bezleri olmadığından, terleyerek su kaybetmeleri mümkün değildir.Tavuklarda Büyüme
Büyümenin dört unsuru vardır;

  1. Protein ve sudan ibaret olan kas ağırlığında artış olur.
  2. İskelet büyüklüğündeki artış kas büyümesi için de ortam sağlar. İskelet büyümede mineraller, özellikle de kalsiyum kemiklerin ana yapısını oluşturur.   
  3. Adipoz dokulardaki toplam vücut yağında bir artış olur. Adipoz doku önemli düzeyde trigliseridler ve az miktarda sudan oluşur. 
  4. Tüyler, deri ve iç organlar aynı şeklide hayvanın büyümesine bağlı olarak bir denge içerisinde gelişir.