Türkiye’de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları

Tavuk etinin az yağlı, protein değerinin yüksek, vitamin ve mineraller açısından zengin olması ve fiyatlarının kırmızı ete kıyasla çok daha uygun olması gibi nedenler tavuk eti tüketimini arttırmıştır...

Türkiye’de kanatlı eti sektörünün gıda sektörü içinde AB ile rekabete girebilecek birkaç alt sektörden biri olarak belirlenmesi; sektörün geniş işgücü istihdamı oluşturması ve en iyi örgütlenmiş gıda alt sektörlerinden biri olması kanatlı eti sektörünün Türkiye için önemini ortaya koymaktadır. Kanatlı eti sektörünün Türkiye için önemini ortaya koymaktadır. Kanatlı sektörü özellikle son 20 yılda hızlı bir gelişme göstermiştir. Günümüzde işletmelerin büyük bir çoğunluğu entegre ve modern işleme tesislerine sahiptir. Türkiye’deki işletmelerin yaklaşık %80’i modern teknoloji kullanmaktadır.

Türkiye’deki gelir artışına paralel olarak tüketicilerin pek çoğunda sağlıklı beslenme bilinci de gelişmiştir. Tavuk etinin az yağlı, protein değerinin yüksek, vitamin ve mineraller açısından zengin olması, hazırlanmasının kolaylığı, çok çeşitli yemeklerde kullanılabilmesi ve fiyatlarının kırmızı ete kıyasla çok daha uygun olması gibi nedenler tavuk eti tüketimini arttırmıştır. Türkiye’de kırmızı et üretiminin maliyet sorunları ve krizler nedeniyle gerilemesi sonucu ortaya çıkan hayvansal protein açığı tavuk ve hindi eti üretiminin artışı ile dengelenmeye çalışılmıştır.

Türkiye’de tavuk tüketimi üzerine yapılan çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmaların büyük bir kısmı bölgesel ya da il bazında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de kişi başına yıllık tavuk eti tüketimi 17,24 kg olarak hesaplanmıştır. Ancak söz konusu tüketim miktarı sadece evde tüketilen miktarı ifade etmektedir. Yıllık hane halkı tüketimi ise 55,73 kg’dır.

Kişi başına tavuk tüketiminin en fazla olduğu bölge Ege Bölgesi, en düşük olduğu bölge ise Doğu Anadolu Bölgesidir. Hanelerin tavuk eti tüketim miktarları büyük bir varyans göstermekte doğal olarak da standart sapmaları da yüksek olmaktadır. Araştırmanın yapıldığı kırsal alanlar ile kentsel alanlarda da kişi başına tüketimin farklı olduğu tespit edilmiştir. Kırsal alanda yıllık ortalama kişi başına tüketim 13,83±16,62 kg iken, kentsel alanda bu değer 18,05±19,44 kg’dır. Kırsal alanda kentsel yerleşim yerlerine göre 4,22 kg daha az tavuk eti tüketilmektedir.

Kişilerin aileleri ile ya da yalnız yaşaması gibi faktörler de kişi başına tavuk eti tüketimlerini etkilemektedir. Araştırma sonuçlarına göre en yüksek kişi başına tüketim miktarı 18,90±24,01 kg ile çalışan ve evde tek başına yaşayan kişilere aittir. İlk bakışta bu sonucun medeni durum ile bulunan sonuçla çeliştiği düşünülebilir ancak, tek başına yaşayan kişilerde ortalamayı yükselten faktör boşanmış kişilerin tüketim oranıdır. Boşanmış kişilerin %29’u tek başına yaşamakta ve ortalama 36,92±23,29 kg tavuk eti tüketmektedir. Buna karşılık tek başına yaşayan dul kişilerin ortalama tüketimi bir hayli düşük olup, ortalama 8,53±12,67’dir. Bunu 18,30±18,81 kg ile ailesiyle birlikte yaşayan kişiler izlemektedir. Arkadaşları ile birlikte yaşayan kişiler ve yurtta yaşayan öğrenciler ise sırasıyla 9,97±13,65 kg ve 6,84±14,58 kg ile en düşük kişi başına tüketim miktarına sahiptirler. Ailesiyle yaşayan kişiler ile arkadaşlarıyla ve yurtta yaşayan kişilerin tüketim miktarları arasındaki fark istatistiksel olarak %1 ve %5 oranında önemlidir. Buna karşılık yurtta kalanlar ve arkadaşları ile yaşayan kişiler arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Kaynakça
U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
Dergipark.org.tr