Tavuklarda Hiyerarşi Düzen Var mı?


Tavuklar çok sosyal hayvanlardır. Genellikle her biri sosyal hiyerarşide belirli bir yeri kapladığı gruplarda yaşarlar. Ayrıca tavuklar, kümeslerinde her zaman hiyerarşi oluşturan bölgesel kuşlardır...


Bir kümeste hiyerarşi, içerisindeki hayvanlar arasındaki etkileşimin sonucudur. Tavuklar hem vahşi doğada hem de kümeslerde karmaşık grup dinamikleri oluştururlar. Bu ortamların her birinde de, hepsi kolektif tabakalaşmadaki yerlerini bilirler. Bir grup tavuk ve horoz bir hiyerarşi oluşturduğunda hepsi uyum içinde yaşayabilir. Horozlar ve tavuklar, kümeslerinde her zaman bir hiyerarşi oluşturur. Bu hiyerarşi, kafeste olsalar bile kuşlar arasındaki sıralamayı belirler. Bu nedenle, her yeni birey, piramidal sosyal inşadaki yeri için savaşmak zorunda kalır. 15 günlük civcivler bile arkadaşlarını gagalayarak, güçlerini sergileyerek, gruptaki konumlarını belirlemeye çalışırlar. Kümeste sadece bir horoz yaşıyorsa, o zaman düzenin başında olur. Tavuklar ise sıralamada bir adım aşağıdadır. Ancak kümeste hiç horoz yoksa, sıralamayı tavuklar belirler. Birbirlerini gagalayarak rütbeler için rekabet ederler ve kavgalar hafiften şiddetliye kadar değişebilir. Hiyerarşik süreç tamamlandığında, art arda kazananlar arasındaki savaştan sonra, tavuklar düzen kurar ve aralarında barış ve uyum olur. Gruba yeni bir kuş katılırsa veya kümesten ayrılmak zorunda kalırsa bu uyum değişebilir. Bu durumda, kümeste yeni bir gagalama düzeni işlemi yapılması gerekecektir. Tavuklar arasındaki hiyerarşi kavgaları genelde yem ve folluk için olur. Belli konumdaki tavuklar daha alt seviyedeki genç tavukları kovalar. İlk olarak yenilecek yem hiyerarşinin en üstündeki tavuk/horoz tarafından yenilir ve bir sonraki seviyedeki kanatlılar yemden yararlanır. 

Tavuklar ve horozlar kendine özgü sesler çıkarırlar. Bunların hepsi, herhangi bir tavuk için anlaşılabilir olan belirli bir dildir. En etkileyici davranışlardan biri olan tavuk için, kabarık tüylerle kur yapan horoz dansıdır. Dikkatli dinlerseniz her davranışta çıkarılan sesler farklıdır. Yemek için davet, dikkat yırtıcı uyarı sesi, atışmalı horoz ötüşü ve bunun gibi fark etmediğiniz birkaç ses daha çıkarırlar. Bu tutumların her birinde, horoz yukarıda tanımlanan tutumların her biri için tasarlanmış farklı bir ses çıkarır. Bu da sürü için önem arz eder. Her tavuk benzersizdir, belirli özellikleri, beğenileri ve alışkanlıkları vardır. Biz bireyler gibi her tavuğun ve horozun kendine özgün karakteri vardır. Örneğin; kafalarının özelliklerine göre birbirlerini tanıyabilirler. Ayrıca grubun diğer üyelerinin başarılarından ve başarısızlıklarından da öğrenebilirler. Her üye, değişmez bir şekilde diğerine hükmeder ve belirlenen görevleri yerine getirmek için bu kalıpları oluşturan kuşlardır.

Kaynak:
Folluk Dergisi
Benimhayvanlarım