Tavukların Anatomik Yapısı

Tavukların iskelet yapısından sindirim sistemine, göz yapısından solunum sistemine kadar tüm anatomik yapısını sizler için araştırdık...

Bir tavuk bilimsel olarak kuş türüdür. Onu diğer kuşlardan ayıran özelliklerden biri, bir tarak ve iki tüpe sahip olmasıdır. Tarak, başın üst kısmındaki kırmızı uzantıdır ve bu tüp denilen olgu ise çene altında bulunan iki uzantıdır. Bunlar ikincil cinsel özelliklerdir ve erkeklerde daha belirgindir. Tarak, Latin isminin veya tavukların sınıflandırılmasının temelidir. Latince, gallus tarak anlamına gelir ve evcil tavuk Gallus domesticus'dur

Tavuğun Dış Yapısı
Tavuğun vücudu tüylerle, deri ve bacakları ise pullarla kaplıdır.
Irklara göre değişik ibik tipleri bulunmaktadır. 


Tavukta Baş ve İbik Çeşitleri
En yaygın olanı balta, gül ve bezelye ibiktir. Diğerleri;

 • Balta
Gül
 • Bezelye
 • Yastık
 • Düğün çiçeği
 • Çilek
 • Çatal ibik  

Tüyler

 • Yaşlı hayvanlarda ve horozlarda tüy yüzdesi daha düşüktür.

 • Tüyler hayvanı dış etkiden korur vücut sıcaklığının korunmasına yardımcı olur.

 • Civcivler 4-5 haftalık yaşta tam olarak tüylenmiş olur.


İskelet Yapısı

 • Yürürken hızlı gitmelerine ve uçma kabiliyetlerine uygundur.

 • Hem kuvvetli hem de hafif olan kanatlıların iskeletinde görülen en önemli farklılık; Daha az kemik oranı
, çok sayıda kaynaşmış kemik olması
, kemiklerin mineral madde içeriğinin fazla olması
, içi ilik yerine hava dolu kemiklerin olmasıdır.


Sindirim Sistemi

Kanatlı hayvanların sindirim sistemi memelilerinkinden farklıdır; 
Gaga, ağız, yemek borusu, kursak, bezel mide, taşlık, ince bağırsak, kalın bağırsak ve kloakadır. 

Göz Yapısı

 • Kanatlıların en gelişmiş duygu organları gözleridir.
 • 
Kanatlılar insanlarla kıyaslandığında geniş renk tayfı ve titreşimsiz görme hassasiyetleri, görme uyumu ve keskinliği gibi en önemli dört görsel yetenekleri bulunmaktadır
.
 • Görme, kanatlıların çevreden yaptıkları algılamanın %70 kadarını oluşturmaktadır ve oransal olarak gözlerin ağırlığı beyinden daha fazladır. 

 • Gözler kafanın iki yanında konumlanması ile kanatlılara küçük merkezi binoküler açı sağlayarak ve geniş bir alan görünümü vermektedir.

 • İnsanlardaki renk görmeden sorumlu koni hücre ile ilişkili sadece üç pigmente karşılık, kanatlıların dört adet fotoreaktif pigmentleri bulunmaktadır. 

 • Koniler; mavi (450 nm), yeşil (550 nm) kırmızı (700 nm) ve eflatun (415 nm) ışıkları görmek için üst düzey duyarlılık ile bazı UV ışıkları görmeyi sağlar.
 • 
İnsanın aksine, kanatlılar insanların görme spektrumunun hemen altında kalan UV-A ışınlarını da görebilmektedir. Bu sayede, kümes hayvanları ışıkları insanlardan farklı biçimde algılamakta ve bazı ışık kaynaklarını daha parlak görmektedir.


Solunum Sistemi

 • Burun delikleri
 • 
Burun boşlukları

 • Gırtlak

 • Nefes borusu

 • Bronşlar

 • Akciğerler

 • Hava keseleri (Dördü çift, birisi tek, 9 adet)
Ve içi hava dolu bazı kemiklerden oluşur.Ayrıca:

 • Tad alma duyuları az gelişmiştir.
 • Damakta bulunan yarık ağız boşluğunda negatif basınç oluşturamadığından tavuklar su içerken başlarını yukarı kaldırırlar. 

 

Kaynaklar
acikders.ankara.edu.tr
ogretmensitemiz.com